AGMARYS sp. z o.o.

Spółka AGMARYS sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000346863
 • REGON – 100824838
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-01-21

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy AGMARYS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Eugeniusza Bodo 27

Miejscowość – 92-340 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.7514
Długość geogr. – 19.5254

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

PKD 2 – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 3 – 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dane wpisane do KRS

ARRR sp. z o.o.

Spółka ARRR sp. z o.o. / siedziba Słone

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393995
 • REGON – 80642420
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-19

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-21

Dane adresowe firmy ARRR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Słone

Ulica – Ułańska 4

Miejscowość – 66-008 Świdnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.908535
Długość geogr. – 15.3654

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

MADU SC sp. z o.o.

Spółka MADU SC sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393668
 • REGON – 21677226
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-16

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-19

Dane adresowe firmy MADU SC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Treski 9

Miejscowość – 51-118 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.136251
Długość geogr. – 17.040826

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 3 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

MASHUP MEDIA sp. z o.o.

Spółka MASHUP MEDIA sp. z o.o. / siedziba Wieliczka

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393460
 • REGON – 121868288
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-16

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-19

Dane adresowe firmy MASHUP MEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wieliczka

Ulica – Aywasa 12

Miejscowość – 32-020 Wieliczka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.961451
Długość geogr. – 20.0871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

PRO-EKOL sp. z o.o.

Spółka PRO-EKOL sp. z o.o. / siedziba Skrzynno

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393189
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy PRO-EKOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skrzynno

Ulica – 174

Miejscowość – 98-311 Ostrówek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.3342
Długość geogr. – 18.70576

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 2 – 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

PKD 3 – 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Dane wpisane do KRS

APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j.

Spółka APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393556
 • REGON – 272083297
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Krzywa 1

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

WORK4YOU sp. z o.o.

Spółka WORK4YOU sp. z o.o. / siedziba Biała Parcela

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393813
 • REGON – 101265861
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy WORK4YOU sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Biała Parcela

Ulica – 5A

Miejscowość – 98-350 Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.262945
Długość geogr. – 18.433825

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.4 Chów i hodowla zwierząt

Dane wpisane do KRS